Regulamin / Polityka prywatności

REGULAMIN

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 dnia następnego.

2. Nie opuszczenie pokoju do godziny 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy nie ma możliwości przedłużenia doby, pensjonat może komisyjnie spakować rzeczy gościa a następne umieścić je w przechowalni bagaży.

3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie trwania pobytu.

4. Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokojach od godziny 7.00 do godziny 22.00 po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji.

5. Cisza nocna w hotelu obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.

6. Gość hotelowy jest w pełni odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych pensjonatu, które powstały z jego winy, winy dzieci przebywających pod jego opieką, z winy jego zwierzęcia, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.

7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego prośbę pod wskazany adres, na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji odesłania przedmiotów, przedmioty te zostaną przechowane przez 2 miesiące.

8. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabrania się zapalania świec oraz używanie takich urządzeń jak: grzałki, czajniki elektryczne, żelazka czy inne urządzenia niestanowiące wyposażenia pokoju, oraz pensjonatu.

9. Dzieci na terenie pensjonatu nie mogą przebywać bez opieki dorosłych.

10. Na terenie całego pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi

11. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług  na rzecz osób, które go naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi hotelu, w szczególności zapłaty za wyrządzone uszkodzenia oraz niezwłoczne opuszczenie obiektu.

12. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin  poprzez wyrządzenie szkody w mieniu hotelowym lub gościa, lub szkodę na osobie dotyczącej gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój.

13. Pensjonat ma obowiązek zapewnić swoim Gościom: – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług – sprawność urządzeń technicznych.

14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.

15. Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu lub gazu itp.

16. Za zgubioną kartę pobieramy opłatę w kwocie 50 zł

17. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za rzeczy i mienie Gościa wniesione na teren Pensjonatu zgodnie z przepisami K.C.

REULAMIN REKLAMACJI

Korzystanie z prawa z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacje)
Reklamacje dotyczące wad zakwaterowania można zgłaszać w recepcji hotelu bez zbędnej zwłoki. Prawo do reklamacji wad zakwaterowania wygasa, jeżeli klient nie skorzystał z niego do czasu wyjazdu z hotelu.
Jeżeli wady żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia dotyczą ilości i wagi, należy je zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem konsumpcji.
Wady jakościowe żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia klient zgłasza w restauracji lub barze w momencie stwierdzenia wady, bezpośrednio u obsługi.
Można złożyć reklamację poprzez napisanie i wysłanie wiadomości mailowej na etna-szklarska@o2.pl.  Klient może złożyć reklamację, podając szczegółowy opis problemu oraz swoje dane kontaktowe Składając reklamację w formie wiadomości mailowej, klient zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich stosownych dokumentów dotyczących świadczenia danej usługi. Bez przedłożenia dowodu zakupu, usługodawca nie ma obowiązku uznania reklamacji.
 1. Procedura rozpatrywania reklamacji
  • Wyżywienie a) Wady żywności uważane są za nieodwracalne. W przypadku stwierdzenia wady żywności, posiłków lub napojów, klient ma prawo zażądać ich wymiany lub zwrotu zapłaconej kwoty lub udzielenia rabatu. b) Jeżeli żywność lub napoje nie są prawidłowej jakości, wagi, ilości lub temperatury, klient ma prawo zażądać bezpłatnego, właściwego i natychmiastowego usunięcia wady.
  • Usługi noclegowe Klient ma prawo zażądać bezpłatnego, należytego i terminowego usunięcia wad, a mianowicie: a) Wymiany wadliwego lub uzupełnienia drobnego wyposażenia pokoju. b) W przypadku braku możliwości usunięcia usterek technicznych w pokoju (awaria instalacji grzewczej, niskie ciśnienie wody, brak ciepłej wody, awaria prądu itp.), a pensjonat nie może zaoferować klientowi innego, alternatywnego zakwaterowania, klientowi przysługuje rabat od ceny noclegu za obopólną zgodą lub odstąpienie od umowy przed przenocowaniem oraz zwrot całej zapłaconej ceny za zakwaterowanie.
  Terminy wykonalności praw z tytułu odpowiedzialności za wady Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym wypadku prawo do reklamacji wygasa.
         Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Pensjonat zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się po dniu 25 maja 2018 roku.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego pensjonatetna.pl

O JAKICH DANYCH MÓWIMY?

Mówimy o danych osobowych, wprowadzanych przez Ciebie w formularzach oraz zbieranych podczas korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, w tym zapisywanych w plikach Cookies.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem Twoich danych będzie: HOTEL OPERATOR Paweł Wieczorek, NIP: 6911996645, ul. Adama Mickiewicza 4, 58-580, Szklarska Poręba

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. umożliwienia Ci kontaktu z nami poprzez formularze
 2. aby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, wykryć działania robotów, oszustwa oraz nadużycia, a także w celu dokonywania pomiarów, pozwalających nam na tworzenie lepszych, bardziej dopasowanych do Ciebie usług.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ?

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane nie będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich.

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft, Apple itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:

 1. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 4. lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego  dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Apple (PL): https://www.apple.com/pl/legal/privacy/

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami:

– w części a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

– w części b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem)

W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem.

PRZEZ JAKI OKRES TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel lub do momentu wycofania Twojej zgody .

JAK CHRONIMY TWOJE DANE ?

W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszej firmie według poniższych reguł i standardów:

REGUŁA ADEKWATNOŚCI

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.

REGUŁA TRANSPARENTNOŚCI

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Ci pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem.

REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI

Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio: tel: +48 757 174 578, email: etna-szklarska@tlen.pl

REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

REGUŁA ROZLICZALNOŚCI

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie Twojego zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują:

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.

PRAWO DO POPRAWIANIA DANYCH

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami: tel: +48 757 174 578, email: etna-szklarska@tlen.pl

Na powyższe dane możesz się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie budziło Twoją obawę, czy nie narusza Twoich praw lub wolności.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Sprzeciw możesz zgłosić kontaktując się z nami: HOTEL OPERATOR Paweł Wieczorek, NIP: 6911996645, ul. Adama Mickiewicza 4, 58-580, Szklarska Poręba, tel: +48 757 174 578, email: etna-szklarska@tlen.pl

JAK WYGLĄDA DOKŁADNIE POZYSKIWANIE DANYCH ?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1. INFORMACJE W FORMULARZACH.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z nami.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre nasze usługi.

2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

Serwis korzysta z plików cookies.

Informujemy, iż używamy na swoich stronach internetowych technologii cookies (ciasteczek), czyli plików komputerowych do rejestrowania informacji które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Cookies to po prostu informacje zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje i ustawienia, jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody. Pliki cookie nie pozwalają identyfikować danych osobowych. Cookie nie ma najmniejszego nawet wpływu na Twoje oprogramowanie i sprzęt. Pliki te stosowane są przez w celach:

Uwierzytelniania – przede wszystkim identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby np. wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom;

Zapewnienia bezpieczeństwa -koniecznego wsparcia mechanizmów zabezpieczających w serwisie www, np. zabezpieczających przed wyciekiem danych;

Badawczych i analitycznych – Możemy korzystać z plików cookie by badać i analizować sprawność działania witryny internetowej i aplikacji mobilnych. Służy to również doskonaleniu ich działania.

Możemy wykorzystywać popularne oprogramowanie Google Analytics, wtedy witryna zamieszcza w komputerze użytkownika specjalny kod, który umożliwia zbieranie danych. W każdej jednak chwili użytkownik może wyłączyć zbieranie danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez stosowne zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Informujemy, że przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach. Ograniczenie plików cookie w tych ustawieniach może skutkować pogorszeniem jakości działania witryny.

3. LOGI SERWERA.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Zbieranie na komputerze użytkownika plików cookies można wyłączyć albo ograniczyć wybierając właściwe ustawienia w poszczególnych przeglądarkach. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

Blackberry